Friday, 25 February 2011

TAITH GERDDED ADFER GYNTAF CYMRU – DYDDIAD I’R DYDDIADUR

Cynhelir Taith Gerdded Adfer Genedlaethol gyntaf erioed Cymru yng Nghaerdydd dydd Sadwrn 10 Medi 2011 gyda chefnogaeth Sefydliad Adfer y DU, Academi Adfer y DU, Cyngor Sir Caerdydd ac Arglwydd Faer Etholedig Caerdydd.

Mae dyddiad y daith yn cyd-daro gyda’r Mis Adfer llwyddiannus yn yr UD a ysbrydolodd trefnwyr taith gerdded Cymru. Mae hefyd yn hybu budd triniaeth effeithlon ar gyfer anhwylderau defnyddio sylweddau a phroblemau iechyd meddwl i gymdeithas.

Dywed Wynford Ellis Owen, sy’n cadeirio pwyllgor yr achlysur, “Rydyn ni’n awyddus i’r Daith Adfer hon, y cyntaf yng Nghymru, fod yn achlysur i’w chofio!
Mae model Mis Adfer yr UD yr wyf fi’n ei edmygu’n fawr, yn canmol cyfraniadau darparwyr triniaeth dda ac yn lledaenu’r neges gadarnhaol bod atal yn gweithio, triniaeth yn effeithlon ac y gall pobl gael adferiad a bod hyn yn digwydd. Dyma’r union beth y mae Taith Gerdded Adfer Genedlaethol Cymru yn ei ymgorffori.

“Drwy’r daith gerdded hon, gobeithiwn gysylltu â chymuned Adfer y DU ac estyn allan a chreu mwy o gefnogaeth ymhlith aelodau teuluoedd, ffrindiau a chefnogwyr y rhai sy’n adfer.

“Yn ei hanfod, mae’r Daith Gerdded Adfer, yn fater o hawliau dynol. Bydd yn mynd yn bell i wrthdroi llawer iawn o’r rhagfarn, camwahaniaethu a stigmateiddio pobl sy’n gaeth a rhai â phroblemau iechyd meddwl sy’n dal i fodoli mewn cymdeithas heddiw.

“Gobeithio y bydd cynifer o bobl ag sy’n bosibl yn ymuno â ni ar 10 Medi yng Nghaerdydd gan ddangos wynebau a lleisiau cadarnhaol adfer a bod yn eiriolwyr effeithlon a deniadol i’r ‘gobaith o adfer’.

“Mae un peth y gallwn ei addo, bydd y croeso gorau posibl ym mhob man yng Nghymru, ar y bryniau, yn y cymoedd ac ar draws Cymru i bawb fydd yn mynychu’r Daith Gerdded Adfer Genedlaethol gyntaf erioed yng Nghymru. Bydd yn brofiad unwaith mewn oes!

I gofrestru ar gyfer y daith ac i gael mwy o wybodaeth, gallwch anfon e-bost at welshrecoverywalk@gmail.com neu gobaithatgerdded@gmail.com

DIWEDD
I gael mwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â Rhodri Ellis Owen yn Cambrensis Cyfathrebu ar 029 20 257075 neu Rhodri@cambrensis.uk.com

TAITH GERDDED ADFER GYNTAF CYMRU – DYDDIAD I’R DYDDIADUR

Cynhelir Taith Gerdded Adfer Genedlaethol gyntaf erioed Cymru yng Nghaerdydd dydd Sadwrn 10 Medi 2011 gyda chefnogaeth Sefydliad Adfer y DU, Academi Adfer y DU, Cyngor Sir Caerdydd ac Arglwydd Faer Etholedig Caerdydd.

Mae dyddiad y daith yn cyd-daro gyda’r Mis Adfer llwyddiannus yn yr UD a ysbrydolodd trefnwyr taith gerdded Cymru. Mae hefyd yn hybu budd triniaeth effeithlon ar gyfer anhwylderau defnyddio sylweddau a phroblemau iechyd meddwl i gymdeithas.

Dywed Wynford Ellis Owen, sy’n cadeirio pwyllgor yr achlysur, “Rydyn ni’n awyddus i’r Daith Adfer hon, y cyntaf yng Nghymru, fod yn achlysur i’w chofio!
Mae model Mis Adfer yr UD yr wyf fi’n ei edmygu’n fawr, yn canmol cyfraniadau darparwyr triniaeth dda ac yn lledaenu’r neges gadarnhaol bod atal yn gweithio, triniaeth yn effeithlon ac y gall pobl gael adferiad a bod hyn yn digwydd. Dyma’r union beth y mae Taith Gerdded Adfer Genedlaethol Cymru yn ei ymgorffori.

“Drwy’r daith gerdded hon, gobeithiwn gysylltu â chymuned Adfer y DU ac estyn allan a chreu mwy o gefnogaeth ymhlith aelodau teuluoedd, ffrindiau a chefnogwyr y rhai sy’n adfer.

“Yn ei hanfod, mae’r Daith Gerdded Adfer, yn fater o hawliau dynol. Bydd yn mynd yn bell i wrthdroi llawer iawn o’r rhagfarn, camwahaniaethu a stigmateiddio pobl sy’n gaeth a rhai â phroblemau iechyd meddwl sy’n dal i fodoli mewn cymdeithas heddiw.

“Gobeithio y bydd cynifer o bobl ag sy’n bosibl yn ymuno â ni ar 10 Medi yng Nghaerdydd gan ddangos wynebau a lleisiau cadarnhaol adfer a bod yn eiriolwyr effeithlon a deniadol i’r ‘gobaith o adfer’.

“Mae un peth y gallwn ei addo, bydd y croeso gorau posibl ym mhob man yng Nghymru, ar y bryniau, yn y cymoedd ac ar draws Cymru i bawb fydd yn mynychu’r Daith Gerdded Adfer Genedlaethol gyntaf erioed yng Nghymru. Bydd yn brofiad unwaith mewn oes!

I gofrestru ar gyfer y daith ac i gael mwy o wybodaeth, gallwch anfon e-bost at welshrecoverywalk@gmail.com neu gobaithatgerdded@gmail.com

DIWEDD
I gael mwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â Rhodri Ellis Owen yn Cambrensis Cyfathrebu ar 029 20 257075 neu Rhodri@cambrensis.uk.com

WALES' FIRST RECOVERY WALK - A DATE FOR THE DIARY

The first ever Welsh National Recovery Walk will take place in Cardiff on Saturday, 10th September, 2011 supported by the UK Recovery Foundation, UK Recovery Academy, Cardiff County Council and the Lord Mayor Elect of Cardiff.

The date of the walk coincides with the successful Recovery Month in the USA which has inspired the Welsh walk organisers, and which promotes the benefits to society of effective treatment for substance use disorders and mental health problems

Wynford Ellis Owen, who chairs the event committee, said, “We want this Recovery Walk, the first in Wales, to be an event to remember! The US Recovery Month model which I admire lauds the contributions of good treatment providers, and spreads the positive message that prevention works, treatment is effective and people can and do recover. This is precisely what the Welsh National Recovery Walk embodies.

“Through this walk we hope to engage with the UK Recovery community, and reach out and generate greater support amongst family members, friends and supporters of those in recovery.

“The Recovery Walk is, in essence, a civil rights issue and will go a long way towards countering the considerable amount of prejudice, discrimination and stigmatization of people with addiction and mental health problems that still exists in society.

“We hope as many people as possible will join us on September 10th in Cardiff putting positive faces and voices to recovery, and be effective and attractive advocates for the ‘hope of recovery’.

“There’s one thing we can promise, there’ll be a welcome second to none in the hillsides, in the Valleys, and throughout Wales for all those attending this first ever Welsh National Recovery Walk. It’s going to be an once-in-a-lifetime experience!”

To register for the walk and to receive further information, send an email to welshrecoverywalk@gmail.com or gobaithatgerdded@gmail.com.

ENDS
For further information please contact Rhodri Ellis Owen at Cambrensis Communications on 029 20 257075 or Rhodri@cambrensis.uk.com

Thursday, 17 February 2011

Retreat - at Coleg Trefeca 18th to 20th February, 2011

Our weekend retreat at Coleg Trefeca in the beautiful and serene surroundings of the Brecon Beacons National Park starts tomorrow, Friday 18th, February.

As you may know we had to postpone the last weekend in December 2010 as a result of the bad weather. It was heartening to witness – that even amidst the travel chaos that ensued, with many older people and those not well finding it almost impossible to go about their daily business - how kind and considerate people could be: helping clear paths and taking food and drinks to those who were housebound. It was lovely to witness tragedy and trouble bringing out the best in people!

We are looking forward to spending quality time with like minded people – those in recovery, or family members and friends of those in recovery - and getting away from the often painful and bewildering, hustle and bustle of life. We believe there seems little difference in the pain that we all can suffer. In having these weekend retreats we believe that change is possible and life can be worth living.

Throughout the year we host weekends, long weekends and week long retreats that are designed to delight your mind, body and soul. Time spent with us leads to fabulous positive changes and we have enjoyed hearing about all the wonderful life changing experiences that our attendees achieve! It our prayer this weekend will be a significant and healing one for you.

We appreciate that, if this is your first time at a weekend like this, you may be anxious and perhaps have fears. We understand this and will do all we can to provide a safe and comfortable environment for you. Our goal is to create an all inclusive, affirming, non judgmental community at this weekend – a community where all are welcome to explore recovery, faith, hope, healing, doubts and fears in order to better understanding unconditional love and to have a spiritual experience as a result of working and practicing the 12 steps of recovery.

If you have any queries or wish to discuss any aspects of the weekend please contact WYNFORD ELLIS OWEN on 07796464045.